kedjor & band

Veriga (Kedjan) grundades 1922. I produktionsprogrammet ingick skruvar, smide, tunga ankarkättingar, lunningskedjor, transportkedjor för gruvindustrin och kättingar som metervara i dimensioner från 1 mm till 100 mm. Produktionen utökades senare till omfatta även snökedjor samt skyddskedjor för traktorer och arbetsmaskiner. År 1992 utvecklades kedjan RIVAL COMPACT som också blev patenterad och certifierad.

Denna är föregångaren till de kedjor som finns i produktion idag. Produktutbudet samt produkternas höga kvalitet placerade fabriken Veriga bland de kedjor på både den europeiska och världsmarknaden. Detta möjliggjorde också kedjetillverkning för världsledande företag inom branschen. I början av 90-talet hade Veriga över 1500 anställda.
År 1998 ändrades ägarförhållandena och företaget privatiserades och omstrukturerades. Namnet ändrades också till VERIGA K.F., d.o.o. Dagens produktionsprogram omfattar: Snökedjor för personbilar, lätta lastbilar, 4x4 fordon, lastbilar, traktorer och arbetsmaskiner; Kedjor för traktorer inom skogsbruk och för lunnare, Band för skogsmaskiner, Skyddskedjor för tunga maskiner, Broddar för skor;
Produkterna säljs både på den inhemska och globala marknaden. Veriga konkurrerar alltmer framgångsrikt med världens största producenter av kedjor och blir mer och mer känd under sitt eget varumärke Veriga.

Nära 100-års gedigen erfarenhet av att tillverka kedjor av högsta kvalitet . 
Materialet måste vara lämpligt för värmebehandling och innehålla det korrekta förhållandet mellan kol och andra legeringmaterial, som möjliggör en högkvalitativ värmebehandling och därmed hög hårdhet och garanterar en lång livslängd på kedjan.
Livslängden beror på den korrekta värmebehandlingen av materialet. Hårdheten på ytan har ett högt värde, vilket dock minskar med djupet. Tillräcklig hårdhet i kärnan ger materialets seghet, vilket är viktigt för tunga belastningar och kedjans uthållighet. De önskade egenskaperna i kedjan  säkerställs genom karbureringsprocessen.